Kursy w systemie dualnym: lektor polski + native speaker

Jesteś tutaj:

Primary Academy

Dziennik on-line

YLE egzaminy dla dzieci

Powrót do mobilnej strony

slowko79.jpg

Metoda nauczania

W Angloschool nie opieramy się tylko na jednej metodzie nauczania. Bliska jest nam idea metody komunikacyjnej, ale wiemy, że skuteczne nauczanie języka musi odbywać się wielotorowo, z użyciem dużej ilości technik i typów ćwiczeń. Staramy się, aby mówienie stanowiło dużą część naszych zajęć, ale nie zaniedbujemy też gramatyki czy pisania. Wszystkie sprawności językowe są ważne - język musi rozwijać się równomiernie, aby osoba ucząca się mogła go używać w każdej wymagającej tego sytuacji (np. napisać krótkiego e-maila, wysłuchać komunikatu na lotnisku za granicą, zapytać o drogę).