Kursy w systemie dualnym: lektor polski + native speaker

Jesteś tutaj:

Primary Academy

Dziennik on-line

YLE egzaminy dla dzieci

Powrót do mobilnej strony

slowko51.jpg

Matematyka i przyroda po angielsku

Matematyka i przyroda w języku angielskim

NOWOŚĆ DLA DZIECI Z GRUP PRIMARY (4-6 klasa)

 

Zajęcia w ramach zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego na podstawie brytyjskiego programu nauczania

 

W nadchodzącym roku szkolnym przygotowaliśmy dla Państwa nową, atrakcyjną ofertę intensyfikacji nauki języka angielskiego poprzez dodatkowe zajęcia z matematyki i przyrody w języku angielskim.

 

 

 

Młodsze dzieci z klas „0”-III (Tigers, Kids 1, Kids 2, Kids 3) zapraszamy na zintegrowane zajęcia matematyczno-przyrodnicze. Uczniom z klas IV-VI (Primary) oferujemy dwa przedmioty w języku angielskim: matematykę i przyrodę.

 

Matematyka i przyroda po angielsku jest innowacyjnym połączeniem nauki języka z poznaniem specyficznego słownictwa m.in. z zakresu liczb, geometrii i miar, a także świata zwierząt i roślin oraz zjawisk zachodzących w przyrodzie i wielu innych zagadnień. Podczas zajęć, korzystając z atrakcyjnych materiałów, uczniowie będą wykorzystywali nowo poznane słownictwo do rozwiązywania zróżnicowanych zadań i problemów. Przygotowaliśmy dla nich również specjalne listy słówek wraz z tłumaczeniami, które pomogą im przyswoić sobie nowy materiał.

 

Nasz program nauczania matematyki i przyrody został opracowany w oparciu o brytyjski program międzynarodowej matury. Docelowo nasi uczniowie będą mieli również możliwość przystąpienia do egzaminu Cambridge będącego brytyjskim odpowiednikiem polskiego Sprawdzianu Szóstoklasisty, zdawanego przez dzieci na zakończenie nauki w szkole podstawowej. 

 

Jakie są korzyści z uczestnictwa w naszych kursach matematyki i przyrody po angielsku?

- wsparcie dla uczniów uczęszczających lub planujących uczęszczanie do szkół dwujęzycznych,

- zwiększenie motywacji do nauki zarówno języka angielskiego, jak i matematyki oraz przyrody,

- możliwość natychmiastowego wykorzystania zdobytej wiedzy językowej w praktyce,

- rozwinięcie umiejętności kreatywnego myślenia oraz efektywnego przetwarzania i zapamiętywania informacji,

- zdobycie umiejętności wykorzystywania nabytych wiadomości do wykonywania różnorodnych zadań i rozwiązywania problemów,

- szansa na pierwsze doświadczenia w ramach zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego promowanego przez Unię Europejską.

 

Nasza oferta matematyki i przyrody po angielsku (zajęcia odbywają się raz w tygodniu): 

Wiek

Kurs

Lekcja

Semestr

Cena

Tigers, Kids 1

(6-7 lat)

Matematyka i Przyroda – zajęcia zintegrowane

50 min

14 tygodni

650 zł

Kids 2, Kids 3

(8-9 lat)

Matematyka i Przyroda – zajęcia zintegrowane

50 min

14 tygodni

650 zł

Primary *

(10-13 lat)

Matematyka i Przyroda

50 min

14 tygodni

650 zł

 

       

 

 Rabat! Słuchaczom Angloschool oraz członkom ich najbliższej rodziny (rodzice, rodzeństwo) oferujemy super rabat w wysokości 100zł na zajęcia modułowe.