Skontaktuj się z nami -  Infolinia (dostępna 24/7) tel. 730 077 064

Szkoła Języka Angielskiego Angloschool

 

Młodsze dzieci z klas „0”-III (Tigers, Kids 1, Kids 2, Kids 3) zapraszamy na zintegrowane zajęcia matematyczno-przyrodnicze. Uczniom z klas IV-VI (Primary) oferujemy dwa przedmioty w języku angielskim: matematykę i przyrodę.

 

Matematyka i przyroda po angielsku jest innowacyjnym połączeniem nauki języka z poznaniem specyficznego słownictwa m.in. z zakresu liczb, geometrii i miar, a także świata zwierząt i roślin oraz zjawisk zachodzących w przyrodzie i wielu innych zagadnień. Podczas zajęć, korzystając z atrakcyjnych materiałów, uczniowie będą wykorzystywali nowo poznane słownictwo do rozwiązywania zróżnicowanych zadań i problemów. Przygotowaliśmy dla nich również specjalne listy słówek wraz z tłumaczeniami, które pomogą im przyswoić sobie nowy materiał.

 

Nasz program nauczania matematyki i przyrody został opracowany w oparciu o brytyjski program międzynarodowej matury. Docelowo nasi uczniowie będą mieli również możliwość przystąpienia do egzaminu Cambridge będącego brytyjskim odpowiednikiem byłego Sprawdzianu Szóstoklasisty, zdawanego przez dzieci na zakończenie nauki w szkole podstawowej. 

 

Jakie są korzyści z uczestnictwa w naszych kursach matematyki i przyrody po angielsku?

- wsparcie dla uczniów uczęszczających lub planujących uczęszczanie do szkół dwujęzycznych,

- zwiększenie motywacji do nauki zarówno języka angielskiego, jak i matematyki oraz przyrody,

- możliwość natychmiastowego wykorzystania zdobytej wiedzy językowej w praktyce,

- rozwinięcie umiejętności kreatywnego myślenia oraz efektywnego przetwarzania i zapamiętywania informacji,

- zdobycie umiejętności wykorzystywania nabytych wiadomości do wykonywania różnorodnych zadań i rozwiązywania problemów,

- szansa na pierwsze doświadczenia w ramach zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego promowanego przez Unię Europejską.

 

Nasza oferta matematyki i przyrody po angielsku (zajęcia odbywają się raz w tygodniu)

Back to top