Skontaktuj się z nami -  Infolinia (dostępna 24/7) tel. 730 077 064

Szkoła Języka Angielskiego Angloschool

Od 1994 roku Angloschool stosuje system dualny, który oznacza, że w grupach standardowych zajęcia prowadzone są naprzemiennie przez dwóch lektorów: lektora polskiego i native speakera. Zadaniem lektora polskiego jest wprowadzenie podstawowych słów i zwrotów, którymi początkujący Słuchacz będzie porozumiewał się z lektorem obcojęzycznym, dopilnowanie, aby trudniejsze dla Słuchaczy zagadnienia były właściwie zrozumiane (np. bardziej zawiła gramatyka) oraz dzielenie się swoim własnym doświadczeniem w uczeniu się j. angielskiego. Native speaker z oczywistych względów „zmusza” Słuchaczy do aktywnego używania języka angielskiego, udziela wskazówek co do stylu i naturalności wypowiedzi ustnych i pisemnych, wyjaśni mniej oczywiste niuanse językowe.

Obaj lektorzy starają się, aby na każdych zajęciach, oprócz teorii, znalazły się również ćwiczenia wykorzystujące nowo nabytą wiedzę w praktyce, dużo mówienia, praca w grupach i w parach (zwiększające czas wypowiadania się po angielsku poszczególnych Słuchaczy). Obaj lektorzy dbają o to, aby na zajęciach Słuchacze starali się mówić tylko po angielsku.

Back to top