Kursy w systemie dualnym: lektor polski + native speaker

Jesteś tutaj:

Primary Academy

Dziennik on-line

YLE egzaminy dla dzieci

Powrót do mobilnej strony

slowko96.jpg

Penfriends

Słuchacze z grup KIDS, PRIMARY oraz Teens uczestniczą w programie Cambridge English Pen friends.

Angloschool jest zarejestrowana do programu i zostaliśmy zaproszeni do współpracy ze szkołami w Turcji i Meksyku, naszymi Penfriend Partner Schools.

 Dzieci będą miały możliwość korespondowania z kolegami i koleżankami ze szkol z całego świata. Cyklicznie szkoły partnerskie są zmieniane.

Wybrane pocztówki i listy będą zamieszczane na stronie Cambidge ESOL, oglądanej na całym świecie oraz także na naszej stronie.

Wszyscy uczestnicy dostaną Certyfikaty Cambridge English Penfriends.

 Dzieci będą realizowały poszczególne etapy programu, omawiające zróżnicowaną tematykę np. tematem października są „ Amazing Animals” (Ciekawostki w świecie zwierząt).

Dzieci przygotowują pocztówki i listy oparte na danym temacie, przedstawiając go z perspektywy naszego kraju i rejonu, w którym mieszkamy.

Zapraszamy do oglądania wybranych prac uczniów.